Historia powstania

obraz_2022-04-14_113420207
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER” jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych, które powstały w okresie powojennym na terenie Gdańska.
W dniu powstania, tj. 9 lipca 1958 r. liczyła 29 członków.

Zarejestrowana została w Sądzie Powiatowym dla M. Gdańska w dniu 15 listopada 1958 r. pod nazwą „Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER” przy Zarządzie Portu Gdańsk”.

Rozmieszczenie budynków przedstawia się następująco:
1. na terenie Nowego Portu – 2 budynki,
2. na terenie Brzeźna – 3 budynki,

3. na terenie Wrzeszcza – 2 budynki.

Na początku lat 90 ubiegłego wieku, wskutek przekształceń własnościowych, właścicielami mieszkań należących do RSM „DOKER”, stały się osoby nie będące pracownikami Zarządu Portu Gdańsk.
W związku z zaistniałą sytuacją w roku 1996, Z.P.G. zrezygnował ze współpracy z R.S.M. „DOKER”. Spółdzielnia stała się samodzielną jednostką, zmieniając nazwę na „Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER””.
W załączniku zamieściliśmy biuletyn informacyjny, który ukazał się z okazji 10 lecia powstania Spółdzielni. 

Organy spółdzielni

Rada Nadzorcza

Bartosz Wika – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wioletta Lewandowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Paulina Ostruda – Sekretarz Rady Nadzorczej
Magdalena Mróz – Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Romanowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd

Sławomir Ochociński – Prezes Zarządu
Katarzyna Soszka – Z-ca Prezesa Zarządu

Zasoby spółdzielni

Budynki wielorodzinne

Nowy Port

  • ul. Władysława IV 1-4
  • ul. Oliwska 43A-D

Brzeźno

  • ul. Gdańska 9-9A
  • ul. Gdańska 11-11A
  • ul. Gdańska 13-13A

Wrzeszcz

  • ul. Lwowska 1 A-D
  • ul. Bolesława Chrobrego 65-71

Lokale usługowe

  • Dwa lokale w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 65-71
  • Wolnostojący lokal usługowy przy ul. Bolesława Chrobrego 71