Informacja dla właścicieli lokali mieszkalnych posiadających odrębną własność

27.04.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “DOKER” informuje,  że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zmianę dotyczącą sposobu wnoszenia podatku od nieruchomości części wspólnej budynków. 

W związku z powyższym, właściciele lokali wyodrębnionych, winni do dnia 15 stycznia 2016 roku złożyć w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ( ul. Nowe Ogrody 8/12, 80803 Gdańsk) korektę informacji na druku IN-1 (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/424/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r.). W części F.2 druku IN-1, w punkcie 1 należy wpisać wyliczony udział lokalu w powierzchni wspólnej budynku. Więcej

Formularz IN-1 – wersja PDF Pobierz