Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 15 czerwca 2023 roku

Szanowni Mieszkańcy

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER’’, jako zarządca nieruchomości, informuje Państwa o obowiązku odczytu wodomierzy na dzień 30.06.2023 roku.

Odczyty prosimy wrzucać do skrzynki na odczyty oraz istnieje możliwość przesłania na adres mailowy Spółdzielni: sm.doker@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2023 roku. 

Jest to ostatni taki odczyt w formie papierowej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Spółdzielnia otrzyma odczyty w formie elektronicznej, poprzez zainstalowanie w Państwa lokalach nowych wodomierzy z odczytem radiowym.

 

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

,,DOKER’’