Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER"

ul. Kasztanowa 8
80-540 Gdańsk

NIP: 583-00-19-853


Telefony:
58 342-15-70
536-559-178

e-mail:
info@smdoker.pl

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

  7.30 - 15.30

  7.30 - 15.30

  7.30 - 15.30

9.00 - 17.00

  7.30 - 15.30

      Piątek dzień pracy wewnętrznej   

Informacje
TELEFONY ALARMOWE
Sprawy awaryjne
(po godzinach pracy Spółdzielni)
509-779-343 Inspektor do spraw technicznych
509-781-538 Prezes Zarządu

Pog. energetyczne
991

Pog. gazowe
992

Pog. wodociągowe
994

Pog. ciepłownicze
993

Policja
997

Straż pożarna
998
AKTUALNOŚCI
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej"DOKER" 06.06.2019 roku
 

Gdańsk, dnia 15.05.2019 roku  

 

ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie § 50 ust. 1 Statutu SM „DOKER” oraz w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 06.06.2019 roku (czwartek), początek obrad: godz. 1700Miejsce obrad:Budynek Scsk Brzeźno, Aleja Generała Józefa Hallera 227 A 

dojazd i dojście od ul. Chodkiewicza  

 

 

 

 

 

 
   
Spotkanie z Mieszkańcami budynku przy ul. Lwowskiej 1 A-D w dniu 31.01.2019 r.
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" zaprasza właścicieli mieszkań budynku znajdującego się przy ul. Lwowskiej 1 A-D na spotkanie, które odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej nr 49 przy Al. Legionów 11 w Gdańsku - Wrzeszczu.

Celem spotkania będzie rozmowa w sprawie konieczności doprowadzenia ciepłej wody do lokali mieszkalnych i wymiany pionów zimnej wody w budynku przy ul. Lwowskiej 1 A-D. Więcej

 
   
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" 29.11.2018 r.
 

Na podstawie § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 29.11.2018 r. (czwartek), początek obrad: godz. 17:00. Pobierz

Miejsce obrad: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkoweskiego, ul. Krasickiego 10, Gdańsk-Brzeźno, sala: aula.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Pobierz

Przykładowa karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Pobierz

 
   
Harmonogram okresowych kontroli przewodów kominowych w budynkach S.M. "DOKER" 2018
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER" informuje, że w dniach 09.10.2018 r. - 16.10.2018r. odbędą się okresowe kontrole przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni.

Harmonogram okresowych kontroli przewodów kominowych w budynkach S.M. "DOKER":

- budynek przy ul. B. Chrobrego 65-71 i budynek przy ul. Lwowskiej 1 A-D : dnia 09.10.2018 r. w godzinach 8:00-11:00 i 15:00-16:30,

- budynki przy ul. Gdańskiej 9-9A, 11-11A, 13-13A: dnia 11.10.2018 r. w godzinach 8:00-10:00 i 15:00 - 16:30,

- budynek przy ul. Oliwskiej 43 A-D i budynek przy ul. Władysława IV 1-4 : dnia 16.10.2018 r. w godzinach 8:00-10:00 i 15:00-16:30.

Wykonawca przeglądów: Kominiarstwo Waldemar Lipkowski.

Prosimy o udostępnienie mieszkań w w/w terminach.