Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER"

ul. Kasztanowa 8
80-540 Gdańsk

NIP: 583-00-19-853


Telefony:
58 342-15-70
509-78-15-38


e-mail:
info@smdoker.pl

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek


Piątek

  8:00 - 14:00

  8:00 - 14:00

  8:00 - 12:00

  8:00 - 12:00
16:30 - 19:00

  dzień wewnętrzny

      Piątek dzień pracy wewnętrznej   

Informacje
TELEFONY ALARMOWE
Sprawy awaryjne
(po godzinach pracy Spółdzielni)
509-779-343 Inspektor do spraw technicznych
509-781-538 Prezes Zarządu

Pog. energetyczne
991

Pog. gazowe
992

Pog. wodociągowe
994

Pog. ciepłownicze
993

Policja
997

Straż pożarna
998
AKTUALNOŚCI
Informacja o rozpoczęciu inwestycji na nieruchomości przy ul. Lwowska 1 A-D
 

ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOKER” informuje o rozpoczęciu inwestycji na nieruchomości przy ul. Lwowska 1 A-D obejmującej:

1.1. Częściowy demontaż instalacji gazowej wraz z budową instalacji ciepłej wody i wymianą instalacji wody zimnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Lwowskiej 1 A-D, 

1.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego ciepłej wody i cyrkulacji oraz wymianę przyłącza c.o. pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 1 A-D i ul. B. Chrobrego 65-71 w Gdańsku. 

Przedmiotowa inwestycja została przyjęta do realizacji na podstawie Uchwały nr 07/2021 Rady Nadzorczej z dn. 20.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego oraz planu remontów ma rok 2021 r.

 
   
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej"DOKER" 06.06.2019 roku
 

Gdańsk, dnia 15.05.2019 roku  

 

ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie § 50 ust. 1 Statutu SM „DOKER” oraz w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 06.06.2019 roku (czwartek), początek obrad: godz. 1700Miejsce obrad:Budynek Scsk Brzeźno, Aleja Generała Józefa Hallera 227 A 

dojazd i dojście od ul. Chodkiewicza  

 

 

 

 

 

 
   
Spotkanie z Mieszkańcami budynku przy ul. Lwowskiej 1 A-D w dniu 31.01.2019 r.
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" zaprasza właścicieli mieszkań budynku znajdującego się przy ul. Lwowskiej 1 A-D na spotkanie, które odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej nr 49 przy Al. Legionów 11 w Gdańsku - Wrzeszczu.

Celem spotkania będzie rozmowa w sprawie konieczności doprowadzenia ciepłej wody do lokali mieszkalnych i wymiany pionów zimnej wody w budynku przy ul. Lwowskiej 1 A-D. Więcej

 
   
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" 29.11.2018 r.
 

Na podstawie § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 29.11.2018 r. (czwartek), początek obrad: godz. 17:00. Pobierz

Miejsce obrad: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkoweskiego, ul. Krasickiego 10, Gdańsk-Brzeźno, sala: aula.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Pobierz

Przykładowa karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Pobierz