O Spółdzielni

Historia | Plan | Organy spółdzielni | Statut spółdzielni


Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

Andrzej Kumpiecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jowita Spychalska - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Regina Fiala - Sekretarz Rady Nadzorczej

Hubert Gołaś - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Gromek - Członek Rady Nadzorczej 

 

Zarząd

Dariusz Rycewicz  - Prezes Zarządu

Wiesława Królak - Z-ca Prezesa Zarządu

Bolesław Kardasz - Członek Zarządu 

Informacje