O Spółdzielni

Historia | Plan | Organy spółdzielni | Statut spółdzielni


Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

Andrzej Kumpiecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jowita Spychalska - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Regina Fiala - Sekretarz Rady Nadzorczej

Hubert Gołaś - Członek Rady Nadzorczej 

 

Zarząd

Rafał Banasiak  - Prezes Zarządu

Paula Kalisz - Z-ca Prezesa Zarządu

Informacje