O Spółdzielni

Historia | Plan | Organy spółdzielni | Statut spółdzielni


Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER” jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych, które powstały w okresie powojennym na terenie Gdańska.
W dniu powstania, tj. 9 lipca 1958 r. liczyła 29 członków.
Zarejestrowana została w Sądzie Powiatowym dla M. Gdańska w dniu 15 listopada 1958 r. pod nazwą „Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER” przy Zarządzie Portu Gdańsk”.
Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 7 budynków o łącznej powierzchni mieszkalnej 11.113,2 m².
Rozmieszczenie budynków przedstawia się następująco:
1. na terenie Nowego Portu – 2 budynki,
2. na terenie Brzeźna – 3 budynki,
3. na terenie Wrzeszcza – 2 budynki.
Na początku lat 90 ubiegłego wieku, wskutek przekształceń własnościowych, właścicielami mieszkań należących do RSM „DOKER”, stały się osoby nie będące pracownikami Zarządu Portu Gdańsk.
W związku z zaistniałą sytuacją w roku 1996, Z.P.G. zrezygnował ze współpracy z R.S.M. „DOKER”. Spółdzielnia stała się samodzielną jednostką, zmieniając nazwę na „Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER””.
W załączniku zamieściliśmy biuletyn informacyjny, który ukazał się z okazji 10 lecia powstania Spółdzielni. 

Informacje