Aktualności
Informacja o rozpoczęciu inwestycji na nieruchomości przy ul. Lwowska 1 A-D

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOKER” informuje o rozpoczęciu inwestycji na nieruchomości przy ul. Lwowska 1 A-D obejmującej:

1.1. Częściowy demontaż instalacji gazowej wraz z budową instalacji ciepłej wody i wymianą instalacji wody zimnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Lwowskiej 1 A-D,

1.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego ciepłej wody i cyrkulacji oraz wymianę przyłącza c.o. pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 1 A-D i ul. B. Chrobrego 65-71 w Gdańsku.

Przedmiotowa inwestycja została przyjęta do realizacji na podstawie Uchwały nr 07/2021 Rady Nadzorczej z dn. 20.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego oraz planu remontów ma rok 2021 r.

 
2021-09-27
   
Informacje