Aktualności
Informacja o rozpoczęciu inwestycji na nieruchomości przy ul. Lwowska 1 A-D
 

ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOKER” informuje o rozpoczęciu inwestycji na nieruchomości przy ul. Lwowska 1 A-D obejmującej:

1.1. Częściowy demontaż instalacji gazowej wraz z budową instalacji ciepłej wody i wymianą instalacji wody zimnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Lwowskiej 1 A-D, 

1.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego ciepłej wody i cyrkulacji oraz wymianę przyłącza c.o. pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 1 A-D i ul. B. Chrobrego 65-71 w Gdańsku. 

Przedmiotowa inwestycja została przyjęta do realizacji na podstawie Uchwały nr 07/2021 Rady Nadzorczej z dn. 20.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego oraz planu remontów ma rok 2021 r.

 
   
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej"DOKER" 06.06.2019 roku
 

Gdańsk, dnia 15.05.2019 roku  

 

ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie § 50 ust. 1 Statutu SM „DOKER” oraz w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 06.06.2019 roku (czwartek), początek obrad: godz. 1700Miejsce obrad:Budynek Scsk Brzeźno, Aleja Generała Józefa Hallera 227 A 

dojazd i dojście od ul. Chodkiewicza  

 

 

 

 

 

 
   
Spotkanie z Mieszkańcami budynku przy ul. Lwowskiej 1 A-D w dniu 31.01.2019 r.
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" zaprasza właścicieli mieszkań budynku znajdującego się przy ul. Lwowskiej 1 A-D na spotkanie, które odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej nr 49 przy Al. Legionów 11 w Gdańsku - Wrzeszczu.

Celem spotkania będzie rozmowa w sprawie konieczności doprowadzenia ciepłej wody do lokali mieszkalnych i wymiany pionów zimnej wody w budynku przy ul. Lwowskiej 1 A-D. Więcej

 
   
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" 29.11.2018 r.
 

Na podstawie § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 29.11.2018 r. (czwartek), początek obrad: godz. 17:00. Pobierz

Miejsce obrad: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkoweskiego, ul. Krasickiego 10, Gdańsk-Brzeźno, sala: aula.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Pobierz

Przykładowa karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Pobierz

 
   
Harmonogram okresowych kontroli przewodów kominowych w budynkach S.M. "DOKER" 2018
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER" informuje, że w dniach 09.10.2018 r. - 16.10.2018r. odbędą się okresowe kontrole przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni.

Harmonogram okresowych kontroli przewodów kominowych w budynkach S.M. "DOKER":

- budynek przy ul. B. Chrobrego 65-71 i budynek przy ul. Lwowskiej 1 A-D : dnia 09.10.2018 r. w godzinach 8:00-11:00 i 15:00-16:30,

- budynki przy ul. Gdańskiej 9-9A, 11-11A, 13-13A: dnia 11.10.2018 r. w godzinach 8:00-10:00 i 15:00 - 16:30,

- budynek przy ul. Oliwskiej 43 A-D i budynek przy ul. Władysława IV 1-4 : dnia 16.10.2018 r. w godzinach 8:00-10:00 i 15:00-16:30.

Wykonawca przeglądów: Kominiarstwo Waldemar Lipkowski.

Prosimy o udostępnienie mieszkań w w/w terminach.

 
   
Konkurs - Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek 2018
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER" informuje o konkursie skierowanym do mieszkańców Gdańska. Więcej

 

 
   
Informacja dotycząca zmiany zasad segregowania odpadów komunalnych
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER" przypomina, że od dnia 1 kwietnia 2018 roku zmieniły się zasady segregowania odpadów komunalnych.

Od 1 kwietnia 2018 roku mieszkańcy Gdańska są zobowiązani do segregowania odpadów na pięć frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio oraz resztkowe. Więcej

Odbiór odpadów niesegregowanych jest dwa razy droższy niż odbiór odpadów segregowanych.

 
   
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" 08.06.2017 r.
 

Na podstawie § 82 ust. 1 Statutu S.M. "DOKER" oraz w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 08.06.2017 roku (czwartek), początek obrad: godz.17:00. Pobierz

Miejsce obrad: Budynek Straży Granicznej (dawne kasyno), Gdańsk Nowy Port, ul. Oliwska 35.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Pobierz

 
   
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER" pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za złożenie ofert dotyczących budowy nawierzchni drogowej, drogi dojazdowej, parkingu i chodników oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej przy ul. Gdańskiej 9-9A oraz udział w przetargu.

Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu  złożonych ofert,  została wybrana oferta zaproponowana przez firmę Budowlano Drogową TAR-BUD Przemysław Taraszkiewicz.

Protokół z wyboru wykonawcy Pobierz

 
   
Zaproszenie do złożenia oferty
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER", działając w oparciu o obowiązujący regulamin udzielania zleceń wykonawcom w zakresie robót remontowych, w związku z brakiem rozstrzygnięcia wyboru ofert w dniu 24.03.2016 r. zwraca się z ponownym zaproszeniem do złożenia oferty na:

Malowanie klatki schodowej 43 D w budynku przy ul. Oliwskiej 43 A-D w Gdańsku. Więcej 

Formularz oferty Pobierz

Specyfikacja robót malarsko - remontowych Pobierz

Termin składania ofert upływa 19.04.2016 r.

 

 
   
Informacja o przetargu
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Doker" ogłasza przetarg na budowę nawierzchni drogowej, drogi dojazdowej, parkingu i chodników oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Gdańsku - Brzeźnie przy ul. Gdańskiej 9-9A. Więcej

Specyfikacja Warunków Zamówienia  Pobierz

Zakres prac zgodnie z projektem Pobierz

Projekt Gdańska 9 -9A: 1_Projekt  2_Projekt  3_Projekt  4_Projekt 5_Projekt

Formularz oferty Pobierz

Kontakt telefoniczny: 58/342 15 70.

Termin wykonania robót: od dnia 04.05.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w siedzibie Spółdzielni do dnia 19.04.2016 r. do godz. 14:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy PKO BP 75 1020 1811 0000 0702 0014 1663 wadium w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy zł), z podaniem tytułu: "wadium"-przetarg Gdańska 9 -9A, najpóźniej do dnia składania ofert do godz. 14:00.

 
   
Zaproszenie do złożenia oferty
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" działając w oparciu o obowiązujący regulamin udzielania zleceń wykonawcom w zakresie robót remontowych zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty, której przedmiotem jest wykonanie następujących robót :

Malowanie klatki schodowej 43 D w budynku przy ul. Oliwskiej 43 A-D w Gdańsku Więcej

Malowanie klatki schodowej 1 D w budynku przy ul. Lwowskiej 1 A-D w Gdańsku Więcej

 
   
Informacja dla właścicieli lokali mieszkalnych posiadających odrębną własność
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER" informuje,  że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zmianę dotyczącą sposobu wnoszenia podatku od nieruchomości części wspólnej budynków. Wiecej

 
   
Informacja o odczycie wodomierzy na dzień 31.12.2015 r.
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER" przypomina mieszkańcom o obowiązku dokonania odczytów stanów wodomierzy domowych na dzień 31.12.2015 r.

Wypełnione karty odczytów stanów wodomierzy należy włożyć do skrzynki na odczyty wodomierzy, znajdującej się w klatce schodowej budynku, w terminie do dnia 05.01.2016 r. Więcej

Ponadto, Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOKER" informuje, że w 2016 roku zmianie nie ulegną ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Gdańsku. 

 

 
   
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "DOKER", które odbędzie się w dniu 03.12.2015 r.
 

Na podstawie § 82 ust. 2 Statutu S.M. "DOKER" Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 03.12.2015 roku (czwartek), początek obrad:godz. 17:00. Pobierz

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Pobierz

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Pobierz

 

 

 
   
Zawiadomienie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków S.M. "DOKER"
 

Zarząd Spółdzielni informuje, że odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zwołane na dzień 15.10.2015 roku (czwartek). Pobierz

 
   
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Doker", które odbędzie się w dniu 15.10.2015 r.
 

Na podstawie § 82 ust. 2 Statutu S.M. "DOKER" oraz w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 15.10.2015 roku (czwartek), początek obrad: godz. 17:00.  Pobierz

 
   
Zaproszenie do złożenia oferty
 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu elektroenergetycznej wewnętrznej linii zasilającej, administracyjnej, domofonowej i TV oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. B. Chrobrego 65 w Gdańsku. Pobierz

 
   
Informacja z dnia 16.07.2015 r.
 

Plik do pobrania

 
   
Informacja dot. ul. Lwowskiej 1 A-D
 

Plik do pobrania

 
   
Zawiadomienie z dnia 12.05.2015 r.
 

Plik do pobrania

 
   
Informacje