Informacje dla mieszkańców

Regulaminy | Formularze | Informacje


Regulaminy

                            
Regulamin rozliczeń„ za wodę     PDF   DOC
         
Regulamin rozliczania c.o.:     PDF   DOC
         
Regulamin kosztów eksploatacji:   PDF   DOC
         
Regulamin obrad W.Z   PDF   DOC
         
Rezerwa     PDF   DOC
         
Rezerwa          PDF   DOC

Pobierz program Adobe Reader

Informacje